ورود اعضا                                 

English

حمایت از کالای ایرانی
شنبه 30/4/1397 اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

آمار بازدید کنندگان

تعداد کل بازدیدها: 12812
بازدیدهای امروز: 3

خدمات الکترونیکی > خدمات نظام پیشنهادات > اطلاعیه
اطلاعيه و فراخوان نظام پيشنهادات

امروزه دنياي کسب و کار و فعاليتهاي سازمانها با گذشته تفاوت زيادي کرده است. در گذشته کارها ساده ، ارتباطات محدود و تنوع و پيچيدگي وظايف بسيار کم بوده است. مديران با توجه به کارهاي تخصصي ، ارتباطات وسيع و متنوع و پيچيدگي وظايف و همچنين محدوديت هاي گوناگون ، براي بقاء و پيشرفت سازمان و جهت تحقق رسالت و اهداف آن ، با چالش هاي متفاوت تري از گذشته ، روبرو مي باشند ، ايشان براي کسب موفقيت و انجام بهتر وظايف مديريتي خود به رويکردهاي جديد مديريت توجه بيشتري نشان مي دهند. 

 

بدون شك نظام پيشنهادها در دنياي كنوني يكي از مناسب ترين روش هاي افزايش بهره وري در سازمانهاي مختلف مي باشد .
از نظام پيشنهادها بايد به عنوان زمينه شكل گيري كشف استعدادها و موثرترين روش حل و فصل مسائل سازمان تلقي داشت كه هر يك از ابعاد مذكور به نحوي جاذبه هاي سازمان و بالندگي فكري- مهارتي و اجتماعي را تعيين نموده است.
نقطه شروع براي اين دستيابي ، تفكر پيرامون اهداف ، امكانات موجود و شناخت از شكافها و نارسائيها و همچنين درك شرايط بروني و نهايتا اثرگذاري بر اين عوامل است .اين اثرگذاري را مي توان در جهت بهبود كيفيت محصول ، بهبود فرآيند كار ، افزايش رضايت کارکنان ‌، افزايش توليد ، كاهش هزينه ها و تقليل ضايعات ، فنآوري ، تنوع محصولات و بالاخص افزايش توانمندي و آزادي تفكر نيروي انساني و امكان پرداختن به موارد والاتري كه با طبيعت جستجوگر و خلاق وي سازگار است ، هدايت نمود .
همچنين اسلام براي تفکر و بحث مشارکت اهميت زيادي قائل است ومدام در آيه هاي مختلفي از قرآن ديده مي شود که مي فرمايد : اي انسانها در همه امور تفکر کنيد يا مي فرمايد :اگر ما قرآن را بر کوه نازل مي کرديم مشاهده مي کردي که از ترس خدا خاشع ومتلاشي مي گشت  و اين مثال را براي مردم بيان مي کنيم تا شايد که اهل فکرت شوند.
آيه 38 سوره شوري اصل مشورت کردن در امور را مورد تاکيد قرار ميدهد .پيامبر گرامي اسلام که به عنوان الگوي تمام عيار براي ما معرفي شده در امور اجتماعي از آرا و نظرات مردم بهره مي جست . چنانچه در فتح خيبر، جنگ خندق ، احد و بسياري از امور ديگر مبناي تصميم گيري خود را بر مشورت قرار داده است . امام علي (ع) از مشورت و بهره گرفتن از آرا و نظرات مردم به عنوان راهي در کاهش خطا ياد مي کند .
ايجاد زمينه هايي براي مشارکت کارکنان از دوجنبه حائز اهميت است اول: جنبه تحول مثبتي است که در سازمان ايجاد مي کند دوم : جنبه آموزشي و انگيزشي که براي منابع انساني به همراه مي آورد . مشارکت فعال تمام کارکنان ، جو مساعدي براي اصلاح نگرش به کار ودر نتيجه افزايش بهره وري خواهد ساخت کارکنان را مي توان به طرق مختلف در اداره معاونت مشارکت داد که يکي از مهمترين و کارآمدترين اين روشها نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها است.اما سئوال اين است براي استقرار نظام پيشنهادها چه بايد كرد؟ استقرار نظام پيشنهادها،تشكيل تيم ها وگروههاي كاري وتوانا سازي(برداشتن موانع قدرت نمايي توام با انتقال قدرت ) نيروي انساني به عنوان مهمترين اقدامات درجهت استقرار مديريت مشاركتي مي باشند . با ايجاد و جاري نمودن اينچنين سيستم ها و روشهائي است كه مي توان از ركود و سكون يك سازمان آنهم با وجود روشهاي سنتي حاكم برنظام اداري كه معمولاً موجب بي انگيزگي كاركنان و كاهش كيفيت محصول و آنگاه نارضايتي شهروندان مي شود جلوگيري نمود . شرط لازم براي ايجاد تحركي كه به ارايه راه حلهاي موثر و مناسب منجر شود آن است كه دانش ، تجربه و انديشه هاي ذينفعان مورد توجه واستفاده قرارگيرد و بطورنظام مند راه حلهاي ارايه شده ارزيابي شوند تا آنچه عملي است تشويق و به اجرا گذاشته شود . نظام نامه حاضر با اين هدف تدوين گرديده است و درآن سعي شده تا اول ، رعايت عدالت (عدم توجه به جايگاه سازماني پيشنهادهندگان ) در جذب و نحوه ي بررسي صورت پذيرد ، دوم درعين حال كه زمينه مشاركت افراد را درراه حل يابي ومشكل يابي فراهم مي كند ولي اختيارات ومسئوليت مديريتها به هيچ وجه تضعيف ويا مخدوش نشود سوم ، شرايط را براي تشويق مادي ومعنوي پيشنهاددهنده در قبال عرضه پيشنهاد سازنده فراهم كند و چهارم آنكه فضا و سيستمي ايجاد شود كه در آن امكان مشاركت براي تمامي كاركنان فراهم باشد .
 
1- اهداف
1  – ايجاد شرايط كاري پويا و سازنده با هدف سرعت بخشيدن به روند رشد و دسترسي به اهداف معاونت با مشاركت كاركنان.
2  – بهبود مستمر امور محوله، كاهش هزينه‌ها، بهبود روندها و فرآيندهاي عملياتي، افزايش رضايت‌مندي شغلي و ايجاد انگيزش و رفع مشكلات سازمان با بهره‌گيري از ‌نظرات و آراء كارشناسي.
3  – افزايش حس وفاداري سازماني در كاركنان و همسو نمودن افكار كاركنان با اهداف سازمان.
4  – شناسايي افكار و روحيات كاري كاركنان جهت شناخت و تمايز افراد خوش‌فكر، خلاق و علاقمند از سايرين و ايجاد زمينه جهت استفاده از افکار و نظرات.
5- ارج نهادن به شخصيت وجودي انسانها، دلپذيرتركردن محيط كاروافزايش اعتماد به يكديگرو تقويت روحيه همكاري و كار گروهي.
6- ايجاد فرصت براي همكاران درشناخت، پرورش وتقويت استعدادها وتوانائيهاي خود.
7- افزايش حس مسئوليت پذيري و افزايش بهره وري.
 
2 - دامنه عملکرد :
سيستم پذيرش و بررسي پيشنهادات، شامل تمام كاركنان معاونت مي‌باشد و مي‌تواند درباره هر موضوع دلخواه كاركنان و ساير افراد ذينفع به صورت فردي يا گروهي و تنها در چارچوب وظايف و مأموريت‌ها و خط‌مشي‌ معاونت و سازمان باشد.
 
3- تعاريف واژه هاي کليدي
الف ) مشارکت :
عبارت است از چالشي ذهني و عاطفي که افراد را بر مي انگيزاند تا داوطلبانه ، براي تحقق اهداف مورد نظر سازمان ، همکاري نموده و در مسئوليتها و نتايج حاصله سهيم شوند.
ب ) مديريت مشارکتي :
مديريت مشارکتي يک شيوه يا روش مديريتي است که با توجه به سطح آمادگي کارکنان ، به منظور ايفاي نقش حقيقي ايشان به عنوان عضو مفيد و موثر سازمان ، کارکنان را در همه فعاليتهاي مربوطه مشارکت داده و از توانائيهاي ايشان جهت انجام امور و نيل به اهداف سازماني بهره مي گيرد.
ج ) نظام پيشنهادها :
سيستم پيشنهادات Suggest System (SS) ابزاري است كه از طريق آن مي‌توان با ايجاد روحيه مشاركت فردي و گروهي به يافته‌هاي ذهني و انديشه‌هاي سرمايه عظيم انساني در حل مسائل و دستيابي به راه‌حل‌هاي بهينه، در راستاي بهبود فرآيندها و بهسازي مستمر سازمان دست يافت.
اين سيستم به منظور جلب مشارکت کارکنان ، پيشنهادها ايشان را در جهت بهبود عملکرد سازمان دريافت ، کارشناسي و به پيشنهادهاي پذيرفته شده جوايزي اهداء و آنها را به مرحله اجرا در مي آورد.
د) پيشنهاد
پيشنهاد عبارتست از يک نظر و يافته ذهني که فرد و يا گروهي بمنظور بهبود و اصلاح امور و يا ايجاد يک تغيير و تحول در راستاي بهينه سازي روند جاري به دور از کليه توقعات شخصي مطرح مي کنند.
 
4- فوايد اجراي طرح و نتايج مورد انتظار
بزرگترين دليل استقبال از مديريت مشارکتي و نظام پيشنهادها ، مزايايي است که اجراي موفق سيستم در برداشته است. با بررسي سازمانهايي که اين سيستم را به اجرا گذاشته اند و همچنين بامطالعه کتب ، مقالات و گزارشهاي اجرايي ، مشخص مي شود که اين شيوه مديريت ، مزاياي زير را در بر دارد.
الف ) جنبه هاي سازماني
1- افزايش کميت و کيفيت عملکرد
2- افزايش کارايي ، اثر بخشي و بهره وري
3- ايجاد حس مسئوليت پذيري
4- افزايش رضايت مخاطبان
5- تمرکززدايي در سازمان
6- حضور کارکنان و کارشناسان در متن تصميم گيريها
7- همسو شدن اهداف فردي وسازماني
ب ) جنبه هاي فردي ، دروني و اجتماعي
1- تقويت تعهد ، تعلق خاطر سازماني ، وجدان کاري و ايجاد رضايت شغلي و امنيت شغلي براي کارکنان
2- کاهش تعارضات ، فشارهاي عصبي ، غيبت ، ترک خدمت و شکايات
3- ارضاي نيازهاي تعلق ، احترام ، عزت نفس و خود شکوفايي کارکنان
4- کاهش خطاهاي اجتماعي کارکنان
5- بروز افکار و ايده هاي جديد و رشد توانايي هاي کارکنان
6- امکان تبديل استعدادهاي بالقوه کارکنان به توانائيهاي عملي
ج ) جنبه هاي اقتصادي
1- کاهش هزينه منابع ( نظير هزينه هاي زمان و مواد مصرفي در انجام کارها)
2- بهبود فرآيند جاري امور و بالا رفتن سرعت و دقت در انجام کارها
3- کاهش عمليات زائد ، دوباره کاريها و جلوگيري از انجام کارهاي موازي