ورود اعضا                                 

English

شنبه 30/4/1397 اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

 
 فهرست    
   
      
   
 آمار بازدید کنندگان    

تعداد کل بازدیدها: 33992
بازدیدهای امروز: 8

   
 محتوا    

اهداف مؤسسه عبارتند از:
1 -
حضور در کلیه عرصه های فرهنگ شهروندی و توسعه اجتماعی و کلیه مصادیق مرتبط با توسعه.
2 -
تاکید بر انجام فعالیت ها به شیوه کارگروهی، پویا و فعال.
3-
بررسی نحوه تعامل و تسهیل ارتباط موضوع فعالیت توسعه طلبانه و فرهنگ شهروندی با دستگاه ها و نهادهای دولتی به منظور بهره گیری صحیح از امکانات و حمایت های معنوی.
4-
توانمندسازی جامعه با اشاعه فرهنگ شهروندی و حق توسعه اجتماعی.
5-
انجام مطالعات و انجام طراحی و اجرای پروژه ها و برنامه ها در زمینه رویکردهای مختلف شهروندی و توسعه در همکاری با دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی و خصوصی.
6-
ظرفیت سازی از طریق همکاری با نهادهای مردمی، دولتی، ملی و بین المللی در زمینه ترویج فرهنگ شهروندی و توسعه اجتماعی.
7-
تبیین نقش و جایگاه سازمان های غیردولتی با توجه به ویژگی های منحصر به فرد آنان در فرایند حضور مشارکت جویانه شهروندان در امور اجتماعی ومرتبط با توسعه اجتماعی.
8-
تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی های عمومی در ارتباط با فرهنگ شهروندی و توسعه به منظور استیفای حقوق شهروندان.
9
ـ تلاش در جهت ارتقاء توسعه‌ی اجتماعی شهرستان.
10-
مشارکت در برنامه‌های توسعه اجتماعی شهرستان.
11-
ترویج راهکارهای مشارکت شهروندی در توسعه شهرستان.
12-
ارایه الگوهای برنامه‌ریزی فرهنگ شهروندی.
13-
کمک به استفاده از سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعی شهرستان .
14-
برنامه‌ریزی و اجرای کلیه اقدامات و فعالیت‌های مورد نیاز به منظور پیشبرد اهداف مؤسسه.

   
 سمن    
 نمایش اطلاعات سمن