ورود اعضا                                 

English

حمایت از کالای ایرانی
شنبه 30/4/1397 اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

آمار بازدید کنندگان

تعداد کل بازدیدها: 8988
بازدیدهای امروز: 3

 
خدمات الکترونیکی > خدمات استانداری
 رزومه کارکنان    
رزومه کارکنان

مشخصات فردی
نام
نام خانوادگی
محل تولد
سال تولد
مشخصات شغلی
پست سازمانی
سابقه کارسال
نام دستگاه
نوع استخدام
مشخصات تحصیلی
آخرین مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
نوع دانشگاه
نام آخرین دانشگاه
دوره های آموزشی
آموزش های گذرانده شده در زمینه IT
نیاز های آموزشی در زمینه IT
دوره های تخصصی گذرانده شده خاص امنیت
فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه IT
اهم فعالیت های انجام شده